Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Turystyczna 19, 87-100 Toruń

 

Status prawny

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. gen. elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką publiczną i działa na podstawie:

 

- Aktu założycielskiego

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), ogłoszono dnia         11 stycznia 2017 r., obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), ogłoszono dnia 17 czerwca 2021 r., obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237), ogłoszono dnia 31 lipca 2020 r., obowiązuje od dnia 25 października 1991 r., historia  od dnia 21 czerwca 1996 r.

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) ogłoszono dnia 29 września 2021 r., obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r., historia od dnia 7 lipca 2003 r.

- Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

- Statutu Szkoły

- Zarządzeń Prezydenta Miasta Torunia

- Zarządzeń Kuratora Oświaty

- Zarządzeń Dyrektora Szkoły

- Regulaminów i procedur

 

Szkoła jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Toruń.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

Informacje

Liczba wyświetleń: 78
Utworzono dnia: 31.12.2021

Historia publikacji

  • 31.12.2021 10:18, Administrator
    Dodanie strony: Status prawny