Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Turystyczna 19, 87-100 Toruń

 

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

Informacje

Liczba wyświetleń: 59
Utworzono dnia: 31.12.2021

Historia publikacji

  • 10.05.2022 09:18, Administrator
    Edycja strony: Sprawozdania finansowe
  • 10.05.2022 09:18, Administrator
    Edycja strony: Sprawozdania finansowe
  • 31.12.2021 10:32, Administrator
    Edycja strony: Sprawozdania finansowe